شنبه 3 تیر 1396 09:38 ب.ظ نظرات ()

یک تحقیق جدید نشان می دهد رشد بسیار سریع زنبورهای عسل به معنی مرگ آنها در جوانی است . پژوهشگران می گویند رفتارهای هوازی در جاندارانی که آزادانه در طبیعت زندگی می کنند ، می تواند عواقب مهمی روی روند پیری آنها داشته باشد .

گونه های واکنش دهنده به اکسیژن ( ros ) به عنوان محصولی از متابولیسم هوازی به وجود می آیند و عملکرد سلولی را با آسیب رساندن به پروتئین ها ، نوکلئوتیدها و چربی ها دچار اختلال می کنند . ارگانیسم ها دارای انواعی از مکانیسم های ضداکسیدانی هستند تا تاثیر rosرا از بین ببرند .

مدل فشار اکسیدیته در روند پیری نشان می دهد که بازده فیزیولوژیکی با بالا رفتن سن کاهش می یابد که این امر ناشی از آسیب حاصل از عملکرد rosو محدود شدن ظرفیت آنتی اکسیدانی است .

در تحقیقات جدید پژوهشگران این روند را در زنبورهای عسل مطالعه کرده و به تاثیر آن روی پیری زود این ارگانیسم های آزاد و زنده پی برده اند .