هر نوع فعالیت ذهنی با ایجاد ، افزایش طول و تقویت مسیرهای انتقال اطلاعات بین نورون ها ، توانایی شناختی مغز را تقویت می کند . در حالت کلی هرچه مسیرهای ارتباطی درون مغز بیشتر باشد ، توانایی های ادراکی بهتری خواهید داشت .

زمانی که فعالیت فکری جدیدی آغاز می کنید ، بافت های ارتباطی تازه ای در آن بخش از مغز که مرتبط به فعالیت مورد نظر است ، ساخته می شود و پرورش پیدا می کند ؛ درست مانند زمانی که با وزنه زدن ، عضله ی دوسر بازو تقویت می شود . برای آن که مهارت های شناختی خود را تقویت کنید ، بالطبع باید فعالیت های ذهنی گسترده ای مانند مهارت های حرکتی ( فعالیت فیزیکی ) ، کلامی ، فعالیت های اجتماعی ، برنامه ریزی ، بازی ، انجام محاسبات ، نوشتن ، خواندن و سخن گفتن انجام دهید ، اما مسئله این جاست که بدن به انجام ندادن همه ی این مهارت ها متمایل می شود و به طور مشخص با بالا رفتن سن ، ترجیح می دهد فعالیت های کمتری انجام دهد . در این شرایط ، کارکرد پرورش دهنده های مغز مشخص می شود . طراحان برنامه هایی مانند « Lumosity » ، « BrainHQ »و « SmartMind » ادعا می کنند که همه ی قسمت های مغز شما را فعال می کنند ؛ به این ترتیب توانایی های ادراکی مغز در همه ی بخش ها و نه تنها در یک ناحیه ی خاص ارتقا پیدا می کند . البته مانند بسیاری از ادعاهای دیگر ، اثباتی علمی برای آن وجود ندارد . دانشمندان با بازبینی مقاله هایی که شرکت های سازنده ی بازی های فکری برای پشتیبانی از ادعاهایشان به آن ها استناد می کنند ، به این نتیجه رسیده اند که هر چند افراد به توانایی های بهتری در تک آزمون ها می رسند ، اما ادراک آن ها  در مجموع ، تفاوتی را نشان نمی دهند .