مشکل علامت سوال ؟؟؟ شدن در اوراکل Oracle SQL
برای برطرف شدن این مشکل هنگام ساخت یک دیتابیس جدید در اوراکل اسیستنت  Database Configuration Assistant باید تنظیمات زبان را روی حالت عربی بگذارید، دو یا سه حالت عربی دارد که باید روی حالت عربی ویندوز قرار بدهید. Arabic/windows