به گزارش مهر شفق از سایت نام نویسی و اعلام نتایج مدارس استعدادهای درخشان ساعاتی قبل نتایج ورودی مدارس  ( استعدادهای درخشان) اعلام شده است.

اعلام نتایج تیزهوشان 95 اعلام نتایج تیزهوشان 95 اعلام نتایج تیزهوشان 95 222 1
اعلام نتایج  ۹۵

ان می توانند با داشتن شماره ملی و شماره سریال شناسنامه به مراجعه به سایت اعلام نتایج از وضعیت قبولی یا عدم قبولی خود در   ۹۵ اطلاع یابند.

ورود به سامانه اعلام نتایج تیزهوشان ۹۵-۹۶

شمارۀ سریال شناسنامه، عددی شش‌رقمی است که در تصویر زیر، نمونۀ آن نمایش داده شده است.

شناسنامه‌های قدیمی  

اعلام نتایج تیزهوشان 95 اعلام نتایج تیزهوشان 95 اعلام نتایج تیزهوشان 95 imgIdentityCardSerialGuide

شناسنامه‌های جدید 

اعلام نتایج تیزهوشان 95 اعلام نتایج تیزهوشان 95 اعلام نتایج تیزهوشان 95 new

توجه مهم:

دانش‌آموزان اتباع غیرایرانی برای ورود، به جای «کد ملی»، عدد یازده‌رقمی که در سامانۀ سناد به آنها اختصاص داده شده را وارد نمایند و به جای «شمارۀ سریال شناسنامه»، شش عدد صفر وارد نمایند.

  قابل توجه پذیرفته شدگان  ۹۵:

  به منظور ، لازم است از ۲۶ تیر ماه تا پایان مرداد ماه، با همراه داشتن مدارک (شامل شناسنامه، کارنامۀ قبولی دو سال آخر ی و دیگر مدارک مورد نیاز) به مدرسۀ مّ پذیرش خود مراجعه نمایید. نشانی مدرسه را می‌توانید از ادارۀ  و پرورش شهرستان یا ناحیۀ مّ  خود و یا از ادارۀ استعدادهای درخشان و دانش ‌پژوهان جوان استان خود دریافت کنید.
تذکّر مهم: عدم مراجعه به مدرسۀ مّ پذیرش در مهلت تعیین‌شده، به معنی انصراف شما از  در آن مدرسه خواهد بود .

 قابل توجه پذیرفته نشدگان   ۹۵ :

  برای آگاهی از جزئیات و چگونگی پاسخی که به سؤالات  داده اید، می توانید از تاریخ ۹۵/۰۴/۲۰ تا ۹۵/۰۴/۲۴ به همین سامانه مراجعه نمایید.
همچنین، کاربرگ ارائه درخواست تجدید نظر در نتیجۀ  از تاریخ ۹۵/۰۴/۲۰ تا ۹۵/۰۴/۲۴ در همین سامانه قابل مشاهده و دریافت خواهد بود.
لازم به ذکر است به مراجعات حضوری هیچ گونه پاسخی داده نمی شود.